severný Vietnam

Späť

Sapa - údolie Muong Hoa

júl 2012

máj 2014, ak sa pre pobyt v Sapa rozhodnete počas jarných mesiacov, políčka ešte nebudú vysadené, scenéria je však rovnako krásna...