Viktória T. a Elena F., Bratislava

... pekné chvíle strávené vo Vietname, vďaka Vašim perfektným službám ...


  • Pobyt:

  • POKLADY STREDNÉHO A SEVERNÉHO VIETNAMU

  • Termín:

  • máj 2014

  • Klient:

  • p.Viktória T. a p.Elena F., Bratislava

  • Recenzia:

  • Dobrý deň pani Laura, Touto cestou Vám chcem znova poďakovať za nezabudnuteľné pekné chvíle strávené vo Vietname, vďaka Vašim perfektným službám. Verím, že mi zdravie dovolí Vaše služby v budúcom roku znova využiť.

  • Odpoveď:

  • *