pani R. s neterkou, Bratislava

... prežili sme nádhernú dovolenku. Ak pôjdeme do Ázie, tak určite s Vami...Robíte svoju prácu výborne...  • Pobyt:

  • POKLADY STREDNÉHO A SEVERNÉHO VIETNAMU

  • Termín:

  • júl 2019

  • Klient:

  • pani R. s neterkou, Bratislava

  • Recenzia:

  • Pani Mišurová...Tak už sme doma. Vďaka vám sme prežili nádhernú dovolenku..Ďakujeme...ak pôjdeme do Ázie, tak určite s Vami...Robíte svoju prácu výborne..

  • Odpoveď:

  • Ďakujeme našim milým klientkám za správu a krásne fotky. Veľká vďaka tiež patrí sprievodcom CK Pan Asia, ktorí sa o nezabudnuteľné zážitky postarali.